ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

  1 семестр

Дисципліни загальної підготовки

Магістр

Екзамени

Шифр за ОПП

Назва навчальної дисципліни

Посилання

ОК.01

Іноземна мова за професійним спрямуванням

https://docs.google.com/forms/d/1yl6NAxXFiB2m_3xQH97d35nMNWFXZM67qEafNNMSF64/edit?usp=drivesdk

ОК. 03

Методологія та організація сучасних наукових екологічних і природничих досліджень

 https://forms.gle/MG5w8RCXoh3q9oxQA

 

1 семестр

Дисципліни загальної підготовки

Магістр

Заліки

Шифр за ОПП

Назва навчальної дисципліни

Посилання

ОК.02

Педагогіка та психологія

 https://forms.gle/4XuossRqYeHGnRp87

ОК. 04

Філософські основи освіти для сталого розвитку

 https://forms.gle/yvcwp5pYGpuVNTvm6

  

1 семестр

Дисципліни професійної підготовки

Магістр

Екзамени

Шифр за ОПП

Назва навчальної дисципліни

Посилання

ОК.05

Стратегія сталого розвитку

 https://forms.gle/L6cE6XSd1XkfxYVs5

ОК. 06

Системний аналіз якості навколишнього середовища

 https://forms.gle/eiyetPMTw3qXcqqx7


1 семестр

Дисципліни професійної підготовки

Магістр

Залік

Шифр за ОПП

Назва навчальної дисципліни

Посилання

ОК.07

Управління в природоохоронній діяльності

 https://forms.gle/SGTNz1G9a8886B7w5


2 семестр

Дисципліни професійної підготовки

Магістр

Екзамени

Шифр за ОПП

Назва навчальної дисципліни

Посилання

ОК.08

Методика викладання екологічних дисциплін у вищій школі

https://forms.gle/5JrvA7gxsCgctiJo9

ОК. 09

Інноваційні педагогічні технології навчання природознавства

 https://forms.gle/oD6NLMBdJy5KaGxM8


2 семестр

Дисципліни професійної підготовки

(вибіркова частина)

Магістр

Заліки

Шифр за ОПП

Назва навчальної дисципліни

Посилання

ВК.01

Екологічна паспортизація

 https://forms.gle/YwEMTQTof41buuxB9

ВК.02

Екологічний менеджмент і аудит

 https://forms.gle/chFEsW9eAFdLhbVP6

ВК.03

Екологічна освіта і культура для сталого розвитку

 https://forms.gle/VsRpyVP8iunibusb7

ВК.04

Соціально-екологічний моніторинг

 https://forms.gle/sJPRHg2LGztmPwJAA

ВК.05

Екологічний туризм

  https://forms.gle/NnWViXyaCD3iii7B6

ВК.06

Антропогенний вплив на природні екосистеми

 https://forms.gle/aAEcJKxMFdJNnyxb7

ВК.07

Збалансоване природокористування

 https://forms.gle/7S4GC7o52mnHDLYL6

ВК.08

Екологічне інспектування

 https://forms.gle/Hu4weiNKP3YJj2jU9

ВК.09

Збереження і відтворення біорізноманіття

  https://forms.gle/v54Pvvzp9iRQDnkC6

ВК.10

Управління та поводження з відходами

 https://forms.gle/fbhMygBu49iwcnzEA

ВК.11

Міжнародна екологічна діяльність

 https://forms.gle/MNxQwqRpvRbrdXFM9

ВК.12

Інтелектуальна власність

 https://forms.gle/jc7CT7KW94YMQ9DN9

ВК.13

Організація еколого-натуралістичної діяльності

 https://forms.gle/aAEcJKxMFdJNnyxb7


ВК.14

Геоінформаційні системи в екології

 https://forms.gle/7UrAYsHfjEPbMP5P7

ВК.15

Екологічна стандартизація і сертифікація

 https://forms.gle/grtnSM8wVGTXRdph6

ВК.16

Охорона праці в галузі та цивільний захист

  https://forms.gle/DTh7cU5HizugXpbz7

Якість освітнього процесу

Назва дисципліни

К-сть

студентів

Відмінно

(%)

Добре

(%)

Задовільно

(%)

Іноземна мова за професійним спрямуванням

39

75

20

5

Педагогіка та психологія вищої школи

39

87

13

 

Методологія та організація сучасних наукових екологічних і природничих досліджень

39

80

20

 

Філософські основи освіти для сталого розвитку

39

85

15

 

Стратегія сталого розвитку

39

90

10

 

Системний аналіз якості навколишнього середовища

39

78

22

 

Управління в природоохоронній діяльності

39

85

15

 

Методика викладання екологічних дисциплін у вищій школі

39

90

10

 

Інноваційні педагогічні технології навчання природознавства

39

87

10

3

Екологічна паспортизація

39

79

21

 

Екологічний туризм

39

75

20

5

Збалансоване природокористування

39

80

10

10

Збереження і відтворення біорізноманіття

39

85

10

5

Геоінформаційні системи в екології

39

78

22

 

Екологічна стандартизація і сертифікація

39

86

14

 


Немає коментарів:

Дописати коментар